PRISTAN

Raft bar

površina: 260m2

godina 2016.

lokacija: Dunav, Beograd

saradnik na projektu:  Branislav Ristović, dia

fotografije: Nemanja Knežević