M-03 SHELVING UNIT

Polica

čelik, šper

godina 2015.

fotografije: Relja Ivanić