STAN “D“

površina: 230m2

godina 2017.

lokacija: Dedinje, Beograd, Srbija

saradnik na projektu:  Branislav Ristović, dia

fotografije: Relja Ivanić