STAN “B“

površina: 60m2

godina 2018.

lokacija: Beograd, Srbija

fotografije: Relja Ivanić