OBJEKAT A

Guest House

površina: 560m2

godina 2012.

lokacija: Terra Panonica, Mokrin, Srbija

fotografije: Mina Pišćević