100

Night Club

površina: 120m2

godina 2014.

lokacija: Beograd, Srbija

saradnik na projektu:  Branislav Ristović, dia

fotografije: Relja Ivanić