Berliner

Pivnica

površina: 160m2

godina 2014.

lokacija: Beograd, Srbija

fotografije: Relja Ivanić