STAN “O“

površina:130m2

godina 2019.

lokacija: Beograd, Srbija

fotografije: Relja Ivanić